Welkom bij de Holon Community

Met lokale energiegemeenschappen kunnen we knelpunten in de uitvoering (bijvoorbeeld een gebrek aan netcapaciteit) vergaand verlichten. De holontool website biedt daarvoor de inspiratie en in de Holon Community kunnen we met elkaar van gedachten te wisselen.